Les 2
65 minuten

Zonne-energie en wind-energie zijn duurzaam. 

In deze les leer je hoe je duurzame energie kan opwekken. Ook leer je hoe je zelf energie kan besparen.

2.1 - Duurzame energie - filmpje
(5 minuten)
2.2 - Energie en elektriciteit
(30 minuten)