Wat is duurzaamheid?
10 minuten

Met duurzaam bedoelen we dat mensen in de toekomst dezelfde dingen kunnen doen en gebruiken als wij nu.

Daarom zijn energiebronnen die op kunnen raken, zoals olie niet duurzaam.

Klik door de afbeeldingen of lees het informatieblad en ontdek nog meer over duurzame energie.

Informatieblad
Zonnepanelen en de zon
Zonnepanelen en de zon
De energie van de zon gaat niet snel op. Dat duurt naar schatting nog 5 miljard jaar! Door de zon te gebruiken voor licht, warmte en elektriciteit, hoef je niets te verbranden. Dus hoef je niets te doen dat slecht is voor het milieu. Je kunt de zon zelf ook gebruiken. Gebruik de warmte om de was te laten drogen, het licht om iets te bekijken, of voedsel mee te laten groeien.
Wat zie je hier?
In Nederland staat nu (2015) circa 1200 MWp aan zonne-installaties die elektriciteit maken. Dat is genoeg voor 350.000 huishoudens. En er komen er steeds meer bij, in 2013 en 2014 was een verdubbeling van het aantal zonnepanelen t.o.v. het jaar ervoor te zien!
In Nederland staat nu (2015) circa 1200 MWp aan zonne-installaties die elektriciteit maken. Dat is genoeg voor 350.000 huishoudens. En er komen er steeds meer bij, in 2013 en 2014 was een verdubbeling van het aantal zonnepanelen t.o.v. het jaar ervoor te zien!
In Nederland staat nu (2015) circa 1200 MWp aan zonne-installaties die elektriciteit maken. Dat is genoeg voor 350.000 huishoudens. En er komen er steeds meer bij, in 2013 en 2014 was een verdubbeling van het aantal zonnepanelen t.o.v. het jaar ervoor te zien!
Wat zie je hier?
De wind
De wind
Wind is een verplaatsing van lucht. Beweging dus. Soms erg krachtig. Met die beweging kun je een dynamo laten draaien en energie opwekken. De wind gebruiken we ook om zelf in beweging te komen. Denk aan een zeilboot. Dat is natuurlijk ook duurzaam. Dan hoef te geen motor te gebruiken.
Wat zie je hier?
De wind
De wind
Een moderne windturbine heeft een meestal een vermogen van 2.000 tot 3.000 kW. Deze molens hebben een mast van 80 tot 100 meter. Zo’n windturbine produceert op land ruim 6,5 miljoen kWh, dat is genoeg stroom voor bijna 2.000 huishoudens. De molens worden groter en groter. Doordat de windturbines groter en beter worden, wordt het makkelijker om meer elektriciteit met windmolens op te wekken. Windstroom wordt steeds goedkoper. Er worden nu op land en in zee windmolens bijgebouwd. In de toekomst zullen we vooral op zee meer molens plaatsen.
Wat zie je hier?
De wind
De wind
In 2050 moet de windenergie bijna de helft van onze elektriciteit gaan opleveren. Er staan nu al ruim 2000 windturbines in Nederland op land en zee (genoeg voor 2,4 miljoen huishoudens). In 2020 moet dat drie maal zoveel zijn volgens het huidige (Energie)plan.
Wat zie je hier?
Biomassa (houtsnippers)
Biomassa (houtsnippers)
Snippers gerecycled hout. Maar ook gras en mest. Door dit te verbranden krijg je ook energie. Dat gebeurt in een soort grote fabrieken: biomassacentrales. Deze (biologische) stoffen groeien snel weer aan, dus zullen niet op raken. Door biomassa te gebruiken, hoef je minder fossiele brandstoffen te gebruiken, dat scheelt uitstoot.
Wat zie je hier?
Biomassa (houtsnippers)
Biomassa (houtsnippers)
Eneco heeft in Delfzijl een elektriciteitscentrale die geheel werkt op afvalhout. Jaarlijks wordt daar 300.000 ton gesnipperd houtafval omgezet in elektriciteit voor 120.000 gezinnen. Er is dus 2.500 kilo houtsnippers nodig om de 3.500 kilowattuur elektriciteit te maken die een gezin in een jaar nodig heeft.
Wat zie je hier?
Warmte-koude oplossing
Warmte-koude oplossing
Warmte is ook energie. Zeker in de winter in Nederland, hebben we warmte nodig. Op veel plekken maken we al warmte, wanneer we iets anders doen of maken. In fabrieken waar iets gemaakt wordt, komt warmte vrij. Door slimme technieken wordt die warmte opgevangen. Die kan dan weer gebruikt worden om huizen te verwarmen. Dat is duurzaam, omdat je iets gebruikt dat er toch al is. Én je hoeft geen extra energie te gebruiken om nieuwe warmte te maken.
Wat zie je hier?